\
Zatrzymywanie wody w rzekach

Polska wieś

Na polskiej wsi jest generowana cała nasza zdrowa żywność. Tak, Polska pod względem żywności jest samowystarczalna i nie potrzebuje zaopatrywać się w podstawowe dobra za granicą. Jedynie nasze Polskie społeczeństwo musi zaopatrywać się w dobra luksusowe u sprzedawców którzy reprezentują kapitał zagraniczny. Nasza Polska wieś generuje tyle żywności że wykarmi całe Polskie społeczeństwo oraz może oferować nadwyżkę produkcyjną w celu eksportu poza granice naszego pięknego kraju. Jest to z pożytkiem dla Polskiej gospodarki bo nie tylko generowany jest obrót przy sprzedaży towarów ale jest też generowany dochód w walutach obcych. A to przekłada się na odbiór naszego państwa w oczach zagranicznych inwestorów i konsumentów. Szczególnie że jakość i smak oferowanej żywności jest naprawdę wysoka. Jednak istnieje zagrożenie dla tego urodzaju. Niektóre miejsca naszej Polskiej produktywnej wsi wysychają i to w bardzo szybkim tempie.

 

Dlaczego wysycha ziemia ?

Od ponad dwudziestu lat obserwujemy widoczne zmiany w zachowaniu przyrody a dokładniej aury pogodowej. Jest to koszt który ponosi nasza planeta ale również my, nasze dzieci i wnuki. Wszystkiemu winny postęp i odkrycie paliw kopalnych które mogą służyć do wytwarzania energii. Nasza cywilizacja w ostatnich latach zrobiła ogromny krok na przód w wielu dziedzinach. A ceną za to jest degradacja naszego pięknego środowiska. Oprócz zniszczeń podczas prowadzenia prac wydobywczych , ludzie dokonują również zatruwania środowiska poprzez emisję szkodliwych gazów oraz pyłów które przenikają do naszych organizmów siejąc spustoszenie a są wytwarzane podczas spalania tego co wydobywamy spod powierzchni naszej planety. Emisja gazów cieplarnianych powoduje zmiany w pogodzie poprzez wpływanie na gęstości dużych mas powietrza i utrudnianiem tym naturalnej cyrkulacji. Obserwowane anomalie pogodowe są efektem emisji dużych ilości gazów cieplarnianych przez okres kilkudziesięciu lat. Oraz sukcesywna wycinka naturalnych płuc naszej planety czyli starych lasów. W efekcie zimy są krótkie i mało intensywne, co owocuje niską pokrywą śniegową. Ograniczona pokrywa śniegowa jest powodem obniżania się podpowierzchniowych zasobów wody gruntowej a to daje efekt suchej ziemi.

 

Jak ratować rolnictwo ?

Obecnie najszybszym i najtańszym sposobem jest budowanie drobnych konstrukcji na malutkich rzekach i strumykach w otoczeniu terenów rolniczych. Po przez wybudowanie prowizorycznych jazów przez samych zainteresowanych rolników, państwo zaoszczędzi na generowanych przez to zadanie kosztach, bo zostanie przerzucone na rolników. Wybudowanie stopni wodnych, w większości to będą konstrukcje prowizoryczne, mimo to da pozytywny efekt. Otoczenie będzie zdrowsze, gdyż naturalna fauna i flora zadba o zdrowe procesy w glebie. Budowanie niewielkich progów nie jest kosztowne, wystarczy kilka desek i pali. Ważne jest aby konstrukcje były niewysokie. Jest to narzucone kwestią bezpieczeństwa. Niewysokie konstrukcje też zatrzymają wodę, wystarczy poziom 10 centymetrów stałej wody w korycie niewielkiego strumyka aby okolica na nowo tętniła życiem roślinnym.