\
Toksyny nie znają granic

Obieg toksyn

Toksyny które są emitowane do środowiska podczas wywarzania energii służącej do napędzania fabryk oraz tworzenia prądu w celu oświetlenia miast, krążą w powietrzu i przenikają przez wszystkie ludzkie granice. To właśnie zła jakość powietrza jest odpowiedzialna za zgony 45 000 ludzi w samej tylko Polsce. Przyczyny zgonu nie są tak bezpośrednie, ale zła jakość powietrza oraz pyły które się w nim unoszą powodują początek przewlekłych chorób i schorzeń przez które ludzie po kilku latach umierają. Faktem jest że gdy tylko Unia Europejska ograniczała emisję szkodliwych gazów i pyłów to inne kraje nic sobie z tego nie robiły. Teraz gdy doszło do porozumienia a wypracowany układ został ratyfikowany przez wymaganą liczbę państw odpowiedzialną za 55 % emisji gazów cieplarnianych, można powiedzieć że kraje zaczną patrzeć na to co wyrządzają naszej planecie.

 

Większe gospodarki przesiadają się na ekologiczną chodź niestabilną energię odnawialną. Takie kraje jak Niemcy już od kilku lat posiadają nadwyżkę produkcji energii odnawialnej. Gdy w Polsce w 2015 roku podczas upalnego lata wprowadzano ograniczenia poboru prądu z uwagi na brak możliwości wydajnego chłodzenia bloków energetycznych opalanych węglem a chłodzonych wodą z rzeki, to Niemcy czerpali korzyść z nadwyżki generowanej mocy i eksportowali ją do krajów ościennych z którymi posiadali odpowiednie mosty energetyczne. Polska do sieci Niemieckiej jest podłączona w tak zwanym trójkącie granic Polska Czechy Niemcy. To właśnie tylko tym szlakiem obecnie możemy pobierać energię elektryczną od naszego sąsiada. Problem w tym że jeden pomost nie jest w stanie zagospodarować obniżenia mocy w całym kraju. Dlatego powstał też pomost po stronie gdzie graniczymy z Litwą.

 

Wraz z ratyfikacją porozumienia, wszystkie kraje muszą zacząć patrzeć na swoją emisję toksyn. Porozumienie nie zamyka możliwości tworzenia miejsc pracy w fabrykach. Jednak nakłada nakaz tworzenia nowych fabryk w sposób bardziej ekologiczny tak aby jak najmniej traciły energii oraz aby emisja ich spalin była odpowiednio przefiltrowana co uczyni spaliny bardziej czystymi.