:: Start: 19.07.2005
:: Użytkowników: 20,838
:: Suma wypłat i wydatków: 383.14 PLN
:: Spis Wypłat: ZOBACZ!
:: Kontakt
:: Ciasteczka

DonkeyMails.com Wypłaty bez minimum no-minimum.com
Programy partnerskie Randki internetowe

1. Centrum Biznesu ma zgodę i prawo na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zatwierdzona przez Własciciela tych danych poprzez zaakceptowanie Regulaminu Centrum Biznesu jak i Umowy Polityki Prywatnosci na mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celu:
- zawierania umów biznesowych na mocy których Uczestnik Centrum Biznesu jest:
a) reklamodawca
b) reklamobiorca
- działania majacego na celu wypłatę zgromadznych srodków przez Użytkownika.
- działania majacego na celu przyjęcie pewnych kwot pieniężnych od Użytkownika.

2. Centrum Biznesu nie ma prawa przetwarzać i wykorzystywać zgromadzonych danych osobowych Uczestników w innych celach niż wymienione w pkt.1

3. Centrum Biznesu nie ma prawa udostępniania danych osobowych Uczestników osobom trzecim bez wyraznej zgody własciciela tych danych.

4. Centrum Biznesu ma prawo do przechowywania i gromadzenia danych osobowych, numerów ip jak i plików cookies w celu:
- działania przeciwko oszustwom
- uniedostępnienia możliwosći zarabiania osobom nagmiennie oszukujacym i umyslnie łamiacym Regulamin oraz wszelkie zasady obowiazujace w Centrum Biznesu.
- łatwego, protsego i automatycznego logowania

5. Każdy z zarejestrowanych Uczestników ma prawo zarzadać zmiany/poprawy swoich danych osobowych na aktualne, jak i zarzadać usunięcia konta wraz z wszelkimi danymi osobowymi dotyczacymi Użytkownika.



CentrumBiznesu.com - wszelkie prawa zastrzezone. Serwis nalezy do firmy Ads-Center.NET, NIP: 899-235-66-77 | REGON: 020929482